menu
24hmoney
Tín hiệu
BTV (UPCOM)

Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Bến Thành

(Ben Thanh Tourist Service Corporation)
12.60 +1.60 (+14.55%)

Cập nhật lúc 15:02:48 21/06

KL: 500 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

177.7

27%

283.3

1.8%

261.8

21.4%

258.3

22.4%

139.9

45%

278.3

333.9%

215.7

200%

211

115.5%

Các khoản giảm trừ

1.8

-25.9%

4.4

-28.5%

1.8

28.9%

3.3

-23.4%

1.4

16.5%

3.5

-63.1%

2.5

-2,264%

2.7

-97.6%

Doanh thu thuần

175.8

27%

278.9

1.5%

260.1

22%

255

22.4%

138.4

46.1%

274.9

343.1%

213.2

197%

208.4

115.8%

Giá vốn hàng bán

141.8

-31.9%

245.7

-1.9%

219.2

-23.9%

219

-21.9%

107.5

-37.7%

241.3

-370.9%

176.9

-179.8%

179.7

-117%

Lợi nhuận gộp

34.1

10.2%

33.2

-1.3%

40.9

12.4%

36

25.2%

30.9

85.7%

33.6

211.3%

36.4

323.7%

28.7

108.4%

Thu nhập tài chính

0.7

-62.7%

1.1

-24.3%

0.3

2.3%

1

349.2%

1.9

1,152%

1.5

240.4%

0.3

64.4%

0.2

251.7%

Chi phí tài chính

0.9

-93%

1.8

-176.2%

1

30.6%

2.8

-96.1%

0.5

29.8%

0.7

67.9%

1.5

56.6%

1.5

52.1%

Chi phí tiền lãi

0.9

-91.3%

0.9

-42.3%

1

-72.2%

1.1

-101.1%

0.5

-6.3%

0.7

-54.1%

0.6

-80.4%

0.5

-2.9%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

18.5

-13.1%

13.1

8.3%

19

-40.1%

18.2

-51.1%

16.4

-87.6%

14.3

-89.7%

13.6

-135.6%

12

-39.5%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

7.8

24%

11.6

22%

11.1

30.2%

9.2

7.5%

10.2

-111.6%

14.9

-82.3%

15.9

-58.2%

9.9

-248.8%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

7.5

32.4%

7.7

48.5%

10

76.6%

6.8

23%

5.7

124.4%

5.2

178.7%

5.7

153.9%

5.5

941.7%

Thu nhập khác

0

-86.4%

0.1

-72.8%

0

91.2%

0

-34.9%

0.1

25.3%

0.2

-59%

0

N/A

0.1

-93.1%

Chi phí khác

-0.9

-3,983%

-0

75.8%

-0

94%

-0

96.2%

-0

-6,714%

-0.2

-665%

-0.3

N/A

-0.3

30.1%

Thu nhập khác, ròng

-0.9

-772.3%

0

-68.3%

0

114.7%

0

108.3%

0.1

7.5%

0.1

-83.3%

-0.2

N/A

-0.3

-188.7%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

6.7

14.7%

7.7

46.4%

10.1

84.5%

6.8

29.8%

5.8

119.2%

5.3

188%

5.5

151.8%

5.3

1,589%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

6.7

14.7%

7.7

46.4%

10.1

84.5%

6.8

30.2%

5.8

119.2%

5.3

188%

5.5

151.8%

5.2

1,584%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

6.7

14.7%

7.7

46.4%

10.1

84.5%

6.8

30.2%

5.8

119.2%

5.3

188%

5.5

151.8%

5.2

1,584%

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

506

60.1%

N/A

N/A

N/A

N/A

-316

N/A

316

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả