menu
24hmoney
Tín hiệu
BSC (HNX)

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành

(Ben Thanh Service Joint Stock Company)
12.00 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 11:30:07 17/04

KL: 0 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

2.1

27.7%

1.9

6.5%

1.9

-15.5%

1.9

5.8%

1.6

19%

1.8

21.8%

2.2

4.5%

1.8

-25.1%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

2.1

27.7%

1.9

6.5%

1.9

-15.5%

1.9

5.8%

1.6

19%

1.8

21.8%

2.2

4.5%

1.8

-25.1%

Giá vốn hàng bán

0.8

-53.6%

0.5

-1.9%

0.6

29.3%

0.4

18.7%

0.5

-4.8%

0.5

34.5%

0.9

17.8%

0.4

51.8%

Lợi nhuận gộp

1.3

16.1%

1.4

8.1%

1.3

-7%

1.5

13.9%

1.1

26.7%

1.3

74.7%

1.4

25.7%

1.3

-8.2%

Thu nhập tài chính

0.8

-12.7%

0.5

141.4%

1.3

20.7%

0.2

-0.3%

1

-13.3%

0.2

25,403%

1

0.4%

0.2

53%

Chi phí tài chính

0.4

6.8%

0.2

-77.2%

0.5

-62.1%

0.1

61.1%

0.4

3.4%

0.1

53.9%

0.3

73.4%

0.3

51.3%

Chi phí tiền lãi

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí quản lý doanh nghiệp

1

15.2%

0.9

4.7%

1

24.3%

0.8

7%

1.1

3.3%

1

-29.9%

1.3

-50.9%

0.9

10.7%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

0.8

46%

0.8

85.1%

1

29.8%

0.8

104.9%

0.6

34%

0.4

239.2%

0.8

1,181%

0.4

701.9%

Thu nhập khác

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.3

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí khác

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

-0

N/A

N/A

N/A

0

N/A

N/A

N/A

Thu nhập khác, ròng

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.2

N/A

N/A

N/A

0

-87,120%

N/A

N/A

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

0.8

1.4%

0.8

85.1%

1

29.8%

0.8

104.9%

0.8

93%

0.4

239.2%

0.8

1,181%

0.4

701.9%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

0.1

65.2%

0.2

-70.4%

0.3

-67.9%

0.2

-163.6%

0.2

-421.2%

0.1

N/A

0.2

-2,547%

0.1

-21.1%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

0.1

-2,028%

0

55.1%

0

259.5%

0

4,730%

0

-73.8%

0

N/A

0

51.9%

0

-102.2%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

0.2

-0.8%

0.2

-72.8%

0.2

-39.1%

0.2

-105.8%

0.2

-1,329%

0.1

N/A

0.2

-588.8%

0.1

-271.4%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

0.6

1.5%

0.6

89%

0.8

27.2%

0.6

104.7%

0.6

55.8%

0.3

206.4%

0.6

1,580%

0.3

1,071%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

0.6

1.5%

0.6

89%

0.8

27.2%

0.6

104.7%

0.6

55.8%

0.3

206.4%

0.6

1,580%

0.3

1,071%

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

294

1,629%

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại