menu
24hmoney
Tín hiệu
BOT (UPCOM)

Công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà

(Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company)
3.10 +0.10 (+3.33%)

Cập nhật lúc 13:10:57 28/02

KL: 108,700 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

12

22.6%

10.7

20.9%

10.1

8.4%

12

-33.3%

9.8

-89.7%

8.9

91%

9.3

32.9%

18

122.2%

Các khoản giảm trừ

0

N/A

0

78.6%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

12

22.6%

10.7

20.9%

10.1

8.8%

12

-33.3%

9.8

-89.7%

8.9

90.9%

9.2

32.4%

18

122.2%

Giá vốn hàng bán

3.9

-23.7%

5.9

-106.1%

8.6

-97.3%

4.3

55.6%

3.2

95.8%

2.9

-44.1%

4.4

-12.2%

9.7

-223.3%

Lợi nhuận gộp

8

22.1%

4.8

-20%

1.4

-70.7%

7.7

-6.8%

6.6

-66.8%

6

126.2%

4.9

58.1%

8.2

62.2%

Thu nhập tài chính

0

-89.2%

0

634.6%

0

22.8%

0

26.1%

0

196.9%

0

-96.4%

0

-72.9%

0

-95.3%

Chi phí tài chính

25.7

-154.2%

25.7

3.9%

14.6

47.6%

36.2

-44.8%

10.1

-1,059%

26.7

-2%

27.9

-6.3%

25

3.4%

Chi phí tiền lãi

25.7

-154.2%

25.7

3.9%

14.6

47.6%

36.2

-44.8%

10.1

-1,059%

26.7

-2%

27.9

-6.3%

25

3.4%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí quản lý doanh nghiệp

1.2

-95.1%

3.3

-222.4%

5.3

-839.2%

0.5

4.6%

0.6

-219.4%

2.7

1,362%

0.6

91.7%

0.5

-215.8%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

-18.8

-358.2%

-24.2

-34.1%

-18.5

21.4%

-29

-67.9%

-4.1

-121.8%

-18

24.1%

-23.6

21.3%

-17.3

17.6%

Thu nhập khác

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

6.5

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí khác

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

-0

78.5%

-0

N/A

N/A

N/A

0

N/A

Thu nhập khác, ròng

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

-0

78.5%

6.5

N/A

N/A

N/A

0

N/A

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

-18.8

-358.2%

-24.2

-109.7%

-18.5

21.4%

-29

-67.9%

-4.1

-121.8%

-11.5

51.5%

-23.6

21.4%

-17.3

17.6%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

-18.8

-358.2%

-24.2

-109.7%

-18.5

21.4%

-29

-67.9%

-4.1

-121.8%

-11.5

51.5%

-23.6

21.4%

-17.3

17.6%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

-18.8

-358.2%

-24.2

-109.7%

-18.5

21.4%

-29

-67.9%

-4.1

-121.8%

-11.5

51.5%

-23.6

21.4%

-17.3

17.6%

EPS Quý

-317

-133.1%

-409

-109.7%

-313

21.4%

-490

-67.8%

-136

-142.9%

-195

51.5%

-398

21.3%

-292

17.5%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại