menu
24hmoney
Tín hiệu
BNW (UPCOM)

Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh

(Bac Ninh Clean Water Joint Stock Company)
9.20 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 15:04:15 22/05

KL: 0 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

61.2

27.7%

68.6

26.1%

72.3

N/A

65.7

25.8%

47.9

6.1%

54.4

9.8%

52.2

5.8%

45.2

1%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

61.2

27.7%

68.6

26.1%

72.3

N/A

65.7

25.8%

47.9

6.1%

54.4

9.8%

52.2

5.8%

45.2

1%

Giá vốn hàng bán

43.7

-4.9%

48.6

-6.1%

48.5

N/A

48.9

-13.4%

41.6

-1.6%

45.8

-1.7%

43.2

-14.8%

41

-10.2%

Lợi nhuận gộp

17.6

178.3%

20

131.9%

23.7

N/A

16.7

85.2%

6.3

49.8%

8.6

91.5%

9

-23%

4.2

-44.2%

Thu nhập tài chính

0.5

71.7%

0.6

-33.5%

2

N/A

0.5

-31.8%

0.3

-80.2%

0.9

-40.1%

0.7

-56.4%

1.4

-13.3%

Chi phí tài chính

3.1

2.3%

3.2

-313.6%

3.5

N/A

3.5

-280%

3.2

-447.7%

0.8

1.1%

0.9

-43.4%

0.6

6.8%

Chi phí tiền lãi

3.1

2.3%

3.2

-313.6%

3.5

N/A

3.5

-280%

3.2

-447.7%

0.8

1.1%

0.9

-43.4%

0.6

6.8%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí quản lý doanh nghiệp

4.3

-38.3%

4.3

6%

5.1

N/A

4.6

-6.8%

3.1

-27.8%

4.6

-0.2%

4.3

-34.3%

2.4

-11.3%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

10.6

3,386%

13.1

216.5%

17.2

N/A

9.1

102.3%

0.3

-88.1%

4.1

587.3%

4.5

-52.4%

2.6

-59.5%

Thu nhập khác

0.2

95%

0.3

-45.1%

0.3

N/A

0.2

1,672%

0.1

1,086%

0.5

-7.2%

0

-77.5%

0

N/A

Chi phí khác

N/A

N/A

-0

91.9%

-0

N/A

N/A

N/A

-0

N/A

-0

98.4%

0

N/A

N/A

N/A

Thu nhập khác, ròng

0.2

95.8%

0.3

-44.6%

0.3

N/A

0.2

1,676%

0.1

1,082%

0.5

176.3%

0

-77.5%

0

N/A

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

10.9

2,431%

13.3

190%

17.5

N/A

9.4

106.8%

0.4

-83.3%

4.6

496.9%

4.5

-52.5%

2.6

-59.3%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

1.7

N/A

2

-1,520%

2.7

N/A

0.4

-51.2%

N/A

N/A

0.1

-153%

0.3

79.4%

N/A

N/A

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

1.7

N/A

2

-1,520%

2.7

N/A

0.4

-51.2%

N/A

N/A

0.1

-153%

0.3

79.4%

N/A

N/A

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

9.2

2,043%

11.4

153.6%

14.7

N/A

8.9

110.5%

0.4

-83.3%

4.5

347.2%

4.2

-48%

2.6

-53%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

9.2

2,043%

11.4

153.6%

14.7

N/A

8.9

110.5%

0.4

-83.3%

4.5

347.2%

4.2

-48%

2.6

-53%

EPS Quý

243

2,330%

300

156.4%

391

N/A

236

110.7%

10

-84.8%

117

368%

112

-47.9%

66

-54.2%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại