menu
24hmoney
Tín hiệu
ASP (HOSE)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha

(An Pha Petroleum Group Joint Stock Company)
4.64 -0.03 (-0.64%)

Cập nhật lúc 14:45:01 12/04

KL: 114,000 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

1,042.7

8.7%

1,006.6

9.7%

812.5

-24.3%

939.9

-19.3%

959.4

-6.8%

918

11.9%

1,073.5

35.6%

1,165

43.4%

Các khoản giảm trừ

13.5

-225.1%

20.8

-63.5%

20.4

-84.5%

28.8

-410.2%

4.2

78.1%

12.7

-17.4%

11

44%

5.6

52.8%

Doanh thu thuần

1,029.2

7.7%

985.8

8.9%

792.2

-25.4%

911.1

-21.4%

955.2

-5.5%

905.3

11.8%

1,062.5

37.6%

1,159.4

44.8%

Giá vốn hàng bán

922.6

-8.4%

881.9

-7.7%

705.8

27.4%

813.8

22.5%

850.9

4.3%

818.6

-16.5%

972.1

-48.8%

1,050.6

-51.9%

Lợi nhuận gộp

106.5

2.1%

103.9

19.9%

86.4

-4.3%

97.3

-10.6%

104.3

-14.2%

86.7

-18.8%

90.3

-24%

108.8

-0.1%

Thu nhập tài chính

3.5

14.5%

1.9

-43.4%

5.3

157.4%

5.3

111.8%

3.1

33.6%

3.3

-35.5%

2.1

-57%

2.5

14.7%

Chi phí tài chính

13.5

34.9%

15.7

-21.8%

11.7

13.7%

15

-77.9%

20.7

-230.7%

12.9

-173%

13.6

-169.2%

8.4

-70.5%

Chi phí tiền lãi

7.1

42.1%

8.6

5.1%

10.6

-48.5%

13.2

-110.5%

12.3

-146.1%

9

-111.2%

7.2

-74.4%

6.3

-29.4%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

-1.7

-212.3%

0.4

-54%

1.1

207.1%

-0.4

-114.9%

1.5

-71%

0.8

143.6%

-1.1

-281.9%

2.4

-26%

Chi phí bán hàng

80.2

-41.5%

77.4

-7.4%

58.3

22.9%

65.2

13.7%

56.7

31.4%

72

9.2%

75.7

7.5%

75.5

11.4%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

50.5

-99.1%

27.1

-9.4%

24

24.5%

20.5

28%

25.4

10.4%

24.7

-10.5%

31.8

-9.1%

28.5

-0.9%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

-35.8

-684%

-14

25.6%

-1.2

96.1%

1.5

18.7%

6.1

-49.1%

-18.8

-621.5%

-29.7

-460.3%

1.3

131.5%

Thu nhập khác

73.7

28.7%

2.5

436.1%

0.6

-89.9%

2.1

91.3%

57.3

3,217%

0.5

56.9%

6.2

48%

1.1

-92%

Chi phí khác

-6.6

-1,055%

-3

-26,234%

-0.1

50.7%

-2.6

-1,942%

-0.6

50.9%

-0

-168.8%

-0.3

54.7%

-0.1

88.7%

Thu nhập khác, ròng

67.2

18.4%

-0.6

-228.3%

0.5

-91.7%

-0.5

-148.1%

56.7

9,888%

0.4

55.2%

5.9

64.5%

1

-92.2%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

31.3

-50.2%

-14.6

20.7%

-0.7

97.2%

1

-53.3%

62.9

397.9%

-18.4

-571.6%

-23.8

-300.9%

2.2

-73.3%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

5.1

57.2%

1

N/A

0.2

-2,203%

N/A

N/A

12

-1,130%

N/A

N/A

0

99.7%

1.4

14.2%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

6.2

-254.3%

0.1

-1,157%

0.1

2,377%

0.2

-185.6%

4

74,688%

0

0%

0

-99%

0.3

1,192%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

11.3

-43%

1.1

-20,410%

0.1

-1,844%

0.2

77.9%

7.9

-780.2%

0

100.3%

0

99.9%

1.1

32.9%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

20

-63.6%

-15.7

14.8%

-0.7

97%

0.8

-28.3%

54.9

298.3%

-18.4

-879.9%

-23.8

-340.5%

1.1

-83.5%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

1.7

-87.9%

0.4

141.8%

-1.1

-1.6%

-1.2

-23,649%

14.3

8,586%

-0.9

-245.5%

-1.1

-191.6%

0

-98.4%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

18.2

-55%

-16.1

8%

0.4

101.9%

2

82.8%

40.6

190.8%

-17.5

-1,113%

-22.7

-320.4%

1.1

-82.7%

EPS Quý

489

-55%

-430

8.1%

12

102%

54

80%

1,087

190.6%

-468

-1,117%

-608

-320.3%

30

-82.5%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại