menu
24hmoney
Tín hiệu
ART (UPCOM)

Công ty cổ phần Chứng khoán BOS

(BOS Securities Joint Stock Company)
1.30 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 15:02:49 19/06

KL: 0 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2022): Công ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

0.2

-77.4%

0.1

-98.5%

1.3

43.7%

1.3

113.4%

0.9

-97.6%

6.8

-81.6%

0.9

-92.8%

-9.4

-147.5%

Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán

0.1

-74.7%

0.1

-84.6%

0.3

-42.9%

0.3

-71%

0.3

-98.2%

0.4

-97.6%

0.5

-85.6%

1.1

-85.6%

Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu hoạt động tư vấn

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu hoạt động ủy thác đấu giá

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu lưu ký chứng khoán

0

-73.5%

-0

-122.6%

0.1

10.1%

-0

-122%

0.1

-45.8%

0.1

-33.4%

0.1

-11.8%

0.1

-14.9%

Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Thu cho thuê sử dụng tài sản

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu khác

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Các khoản giảm trừ doanh thu

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh

0.2

-77.4%

0.1

-98.5%

1.3

43.7%

1.3

113.4%

0.9

-97.6%

6.8

-81.6%

0.9

-92.8%

-9.4

-147.5%

Chi phí hoạt động kinh doanh

1.7

11.1%

1.8

30.5%

1.8

5.4%

1.8

99.5%

1.9

81.6%

2.6

55.2%

1.9

35.7%

344.1

-28,340%

Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh

-1.5

-49%

-1.7

-139.8%

-0.5

49.9%

-0.6

99.8%

-1

-103.7%

4.2

-86.4%

-1

-110.4%

-353.5

-2,007%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh/liên kết

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí quản lý doanh nghiệp

4

-34.6%

5.6

-51.2%

3.7

-16.5%

3.2

-4.8%

3

9.4%

3.7

-5.9%

3.1

-6.8%

3.1

3.7%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

-5.4

-39.5%

-6.3

-576.2%

-4.1

-1.1%

-3.7

99%

-3.9

-116.2%

1.3

-95.3%

-4.1

-161.4%

-356.5

-2,421%

Thu nhập khác

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

0.1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí khác

-1.1

N/A

N/A

N/A

-0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

-0

-716.7%

N/A

N/A

-467.2

N/A

Lợi nhuận khác

-1.1

N/A

N/A

N/A

-0

N/A

0.1

100%

N/A

N/A

-0

-476.1%

N/A

N/A

-467.2

N/A

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh/liên kết

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

-6.5

-67.5%

-6.3

-583.7%

-4.1

-1.1%

-3.6

99.6%

-3.9

-116.2%

1.3

-95.4%

-4.1

-161.4%

-823.7

-5,451%

Chi phí thuế thu nhập hiện hành

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

3

N/A

Chi phí thuế thu nhập hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

-6.5

-67.5%

-6.3

-583.7%

-4.1

-1.1%

-3.6

99.6%

-3.9

-118.4%

1.3

-94.8%

-4.1

-161.4%

-820.7

-5,432%

Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ

-6.5

-67.5%

-6.3

-583.7%

-4.1

-1.1%

-3.6

99.6%

-3.9

-118.4%

1.3

-94.8%

-4.1

-161.4%

-820.7

-5,432%

Lợi ích cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

EPS Quý

-67

-71.8%

-65

-425%

-43

-2.4%

-38

99.5%

-39

-118.1%

20

-89.7%

-42

-155.3%

-8,467

-7,097%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả