menu
24hmoney
Tín hiệu
AMD (UPCOM)

Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC Stone

(FLC STONE MINING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY)
1.10 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 15:03:06 19/07

KL: 0 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21 Q4/21 % Q4/20 Q3/21 % Q3/20

Doanh thu

28

-18.7%

55

-85.1%

20.9

-90.6%

60.8

-88.6%

34.4

-91.9%

369.7

2.2%

222.5

-9.1%

533.9

94%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

28

-18.7%

55

-85.1%

20.9

-90.6%

60.8

-88.6%

34.4

-91.9%

369.7

2.2%

222.5

-9.1%

533.9

94%

Giá vốn hàng bán

21

23.4%

48.3

86.7%

19.7

90.8%

56.1

89.3%

27.4

93.5%

362.5

-5.7%

213.7

-0.7%

523.9

-102.6%

Lợi nhuận gộp

7

-0.4%

6.7

-7%

1.2

-86.6%

4.7

-53%

7.1

-2.3%

7.2

-61.3%

8.8

-73%

10

-40.1%

Thu nhập tài chính

6.1

28.9%

6

6.8%

6.1

4.5%

5.7

-9.9%

4.7

-63.8%

5.6

761%

5.9

1,933%

6.4

570.5%

Chi phí tài chính

12.3

-116.9%

6.4

-5.7%

6.1

24.3%

7.1

17.1%

5.7

33%

6.1

17.3%

8.1

21.2%

8.6

-3.1%

Chi phí tiền lãi

12.1

-117.4%

6.2

-6%

6

22.8%

6.8

19.7%

5.6

37.9%

5.9

19.4%

7.8

21.7%

8.5

-2.7%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

0

N/A

Chi phí bán hàng

0.3

55%

0.4

54.8%

0.8

57.1%

0.7

48.2%

0.7

66.6%

1

67.3%

1.8

54%

1.3

40.1%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

2.6

91.2%

2.7

13.4%

126.1

-5,972%

2.7

-61.9%

29.1

-916.3%

3.1

-42.4%

2.1

48.2%

1.7

41.1%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

-2.1

91.2%

3.2

18.1%

-125.7

-4,793%

-0

-100.5%

-23.7

-456.2%

2.7

-60.5%

2.7

-81.6%

4.8

11.1%

Thu nhập khác

0

25,546%

0.7

11,244%

0.5

N/A

0

-100%

0

-99.1%

0

1,787%

0

-96.5%

0

-70.7%

Chi phí khác

-0.5

-96.6%

-1.3

-269.2%

-2.1

-973.4%

-0.9

33.9%

-0.3

-56.1%

-0.4

89.6%

-0.2

93.4%

-1.4

-942.6%

Thu nhập khác, ròng

-0.5

-96.4%

-0.6

-84.8%

-1.7

-744.3%

-0.9

33.9%

-0.3

-56.4%

-0.3

89.8%

-0.2

93.4%

-1.4

-967.4%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

-2.6

89.1%

2.5

8.2%

-127.4

-5,236%

-0.9

-127.5%

-24

-469.6%

2.3

-31.1%

2.5

-78.5%

3.4

-18.6%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

N/A

N/A

N/A

N/A

0.7

173.3%

0.2

76.6%

0

100%

0.7

52.8%

0.9

45.1%

1

21.7%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

N/A

N/A

N/A

N/A

0.7

173.3%

0.2

76.6%

0

100%

0.7

52.8%

0.9

45.1%

1

21.7%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

-2.6

89.1%

2.5

51%

-126.8

-8,131%

-1.2

-147.3%

-24

-576.3%

1.7

-15.9%

1.6

-84.1%

2.5

-17.3%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

-0

100%

-0

99.9%

-0

99.9%

-0.1

61.8%

-0.3

26.2%

-0.3

-588.9%

-0.2

78%

-0.4

-111.7%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

-2.6

89%

2.5

29.1%

-126.7

-7,311%

-1

-136.2%

-23.7

-534%

2

-3.6%

1.8

-83.6%

2.9

1,707%

EPS Quý

-16

89%

15

25%

-775

-7,145%

-6

-135.3%

-145

N/A

12

N/A

11

N/A

17

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả