menu
24hmoney

Bài của Vũ Tuấn

Pro
[VIDEO] Nhận định thị trường chứng khoán tuần 13 - 17/11/2023
Thị trường úp bô ATC. Sự kiện quan trọng tuần tới: báo cáo CPI Mỹ. Chia sẻ kinh nghiệm đầu tư 100% thành công. Top cổ phiếu tiềm năng canh mua.
🟢NỘI DUNG VIDEO GỒM 5 PHẦN:🟣
✅Thị trường úp bô ATC
✅Sự kiện quan trọng tuần tới báo cáo CPI Mỹ
✅Phân tích xu hướng của vnindex theo phân tích kỹ thuật, chiến lược giao dịch
✅Chia sẻ kinh nghiệm đầu tư 100% thành công
✅Top cổ phiếu tiềm năng
Nhà đầu tư lưu ý
Mã liên quan
Giá
Biểu đồ

1,230.05

+5.88 (+0.48%)

Biểu đồ mã VN-INDEX

1,242.31

+9.00 (+0.73%)

Biểu đồ mã VN30-INDEX
5 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ