menu
24hmoney

Bài của Vũ Tuấn

Pro
[VIDEO] Nhận định thị trường chứng khoán ngày 08/11/2023
Thị trường quay đầu điều chỉnh là điều tốt, tại sao? Một số cổ phiếu tiềm năng.
🟢NỘI DUNG VIDEO GỒM 3 PHẦN:🟣
✅Thị trường quay đầu điều chỉnh là điều tốt, tại sao?
✅Phân tích xu hướng của vnindex theo phân tích kỹ thuật, chiến lược giao dịch
✅Top cổ phiếu tiềm năng
Nhà đầu tư lưu ý
Mã liên quan
Giá
Biểu đồ

1,229.50

+5.33 (+0.44%)

Biểu đồ mã VN-INDEX

1,241.35

+8.04 (+0.65%)

Biểu đồ mã VN30-INDEX
1 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ