menu
24hmoney

Bài của Nguyễn Tiến Hoàng

FTSE Russell và MVIS đã công bố kết quả danh mục các chỉ số mới. Danh mục mới sẽ có hiệu lực từ ngày 21/6, do đó các quỹ ETF liên quan sẽ cần hoàn thành tái cơ cấu danh mục vào ngày thứ Sáu (18/6) tới đây.
Theo danh mục mới, FTSE Vietnam Index thêm HSG và loại DXG.
Trong báo cáo công bố mới đây, Công ty Chứng khoán SSI cho hay Quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF thiết lập dựa theo chỉ số trên ước tính sẽ bán ra toàn bộ 3,6 triệu cổ phiếu DXG.
Bên cạnh đó, HPG cũng sẽ bị bán khoảng 4,1 triệu cổ phiếu để đưa tỷ trọng về mức tối đa 15%. Cùng với đó, VHM ước tính bị bán ra khoảng 1,1 triệu cổ phiếu; GEX ước tính bị bán ra gần 1,9 triệu cổ phiếu; PDR ước tính bị bán ra 646.000 cổ phiếu.
Các cổ phiếu còn lại dự báo sẽ được tăng tỷ trọng. Trong đó, hưởng lợi lớn nhất là HSG với khả năng mua vào 3,3 triệu cổ phiếu. Kế đó là VIC với triển vọng mua vào gần 930.000 cổ phiếu; SSI ước tính được mua vào 861.000 cổ phiếu...
Có sự khác biệt khá lớn trong dự báo của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam so với SSI, theo đó, Yuanta dự báo quỹ ETF này chỉ mua vào khoảng 1,2 triệu cổ phiếu HSG, toàn bộ cổ phiếu còn lại sẽ đều bị bán bớt ra.
Trong đó, bán mạnh nhất là DXG với khoảng 3,8 triệu cổ phiếu, kế đến là HPG dự kiến bị bán ra khoảng 1,3 triệu cổ phiếu, còn lại lượng bán ra không quá đáng kể khi đều dưới 300.000 cổ phiếu.
Với MVIS Vietnam Index, PDR, STB, VCI, APH, HSG, HNG được thêm mới trong kỳ này và không có cổ phiếu nào bị loại.
Danh mục MVIS Vietnam Index sẽ bao gồm 36 cổ phiếu, trong đó có 22 cổ phiếu niêm yết tại Việt Nam và 14 cổ phiếu nước ngoài có liên quan. Tổng giá trị tài sản của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF thiết lập dựa theo chỉ số trên tại ngày 10/6 đạt 543 triệu USD.
Tại mức giá ngày 11/6, SSI ước tính quỹ sẽ mua vào khoảng 13,4 triệu cổ phiếu HNG, 8 triệu cổ phiếu STB, 4,3 triệu cổ phiếu HSG, 3,8 triệu cổ phiếu PDR, 3,1 triệu cổ phiếu APH, 2,4 triệu cổ phiếu VCI, 2 triệu cổ phiếu VNM, 1,6 triệu cổ phiếu MSN...
Ở chiều ngược lại, quỹ dự kiến sẽ bán ra tới khoảng 7,8 triệu cổ phiếu HPG, 4 triệu cổ phiếu POW, 3,7 triệu cổ phiếu NVL, 3 triệu cổ phiếu SBT, 2,8 triệu cổ phiếu SSI, 2,8 triệu cổ phiếu VRE, 1,9 triệu cổ phiếu TCH, 1,8 triệu cổ phiếu GEX...
Có phần tương tự, Yuanta dự báo quỹ sẽ mua vào khoảng 12 triệu cổ phiếu HNG, 8,8 triệu cổ phiếu STB, 4,9 triệu cổ phiếu HSG, 4,3 triệu cổ phiếu PDR, 3,2 triệu cổ phiếu APH, 2,9 triệu cổ phiếu VCI, 2,3 triệu cổ phiếu VNM, 1,5 triệu cổ phiếu MSN...
Ngược lại, quỹ được dự báo sẽ bán ra khoảng 6,4 triệu cổ phiếu GEX, 6,4 triệu cổ phiếu HPG, 4,3 triệu cổ phiếu SSI, 3,5 triệu cổ phiếu POW, 2,6 triệu cổ phiếu NVL, 2,6 triệu cổ phiếu VRE, 2,5 triệu cổ phiếu SBT, 1,6 triệu cổ phiếu TCH...
Nhà đầu tư lưu ý
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ