menu
24hmoney

Bài của Nguyễn Hữu Tài

Ảnh đại diện Pro
Nhóm ngành nên cơ cấu trong nhịp hồi
Thị trường đã xuất hiện những nỗ lực phục hồi đầu tiên khi quay trở về vùng 1190 với nhịp rút chân 25 điểm kèm với mức thanh khoản 30.000 tỷ đồng.
Mặc dù thị trường rút chân và quay trở về sát mức tham chiếu nhưng sự phục hồi không đồng đều giữa các nhóm ngành. Trong khi Ngân hàng giữ giá tốt, thậm chí nhiều mã còn đóng cửa ở giá xanh và Chứng khoán có 1 số đại diện như HCM, SSI có phản ứng tốt thì nhóm Bất động sản vẫn có nhiều mã giảm 3%–4%.
Điều này chứng tỏ trong nhóm Bất động sản lực cung chờ bán vẫn còn rất lớn và đây cũng sẽ là nhóm nên cơ cấu ra trong nhịp hồi này.
Mời mọi người tham khảo chi tiết video:
Nhà đầu tư lưu ý
1 Yêu thích
3 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ