menu
24hmoney

Bài của Phương Nguyễn

Pro
20h00 LIVE ! VNINDEX 1100, GAP UP, XANH VỎ - ĐỎ LÒNG | ĐIỀU CHỈNH RŨ BỎ LÀ CƠ HỘI CHO NĐT MỚI
Link Youtube : https://youtube.com/live/fB4QujfpCW4?feature=share
Nhà đầu tư lưu ý
Mã liên quan
Giá
Biểu đồ

1,124.44

+2.95 (+0.26%)

Biểu đồ mã VN-INDEX

1,114.89

+3.54 (+0.32%)

Biểu đồ mã VN30-INDEX
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ