menu
24hmoney

Bài của Trung Kiên Invest

Pro
Dư địa tăng của VNINDEX đến đâu? Vùng có thể đảo chiều mà NĐT cần lưu ý?
Tìm kiếm các CP mạnh nhất mỗi nhóm ngành để có thể gom mua, kể cả khi thị trường điều chỉnh?
Nhận định CP: MWG, DIG, IDC, LHG, NVL, PDR, SHB, VHC, PVS, PVB, HAH, SSI,
HCM, BVS...
Nhà đầu tư lưu ý
1 Yêu thích
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ