menu
24hmoney

Bài của Huy Cường Vndirect

Pro
Danh mục cổ phiếu tốt nhất chọn lọc theo Kết quả kinh doanh quý 3
Dựa trên kết quả kinh doanh quý 3/2023, Mirae Asset tiến hành lọc cổ phiếu có kết quả kinh doanh ổn định, duy trì sức tăng trưởng tốt và có câu chuyện riêng. Các tiêu chí dựa trên sự kết hợp giữa phương pháp chọn cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt theo phương pháp SEPA của Mark Minervini và phương pháp đầu tư Canslim của William O’neil. Trong đó, các cổ phiếu thuộc một số nhóm ngành mang tính ổn định như thực phẩm, hóa chất, dầu khí, điện là những lựa chọn tương đối an toàn. Ngoài ra nhóm ngành dần hồi phục có câu chuyện như bất động sản, chứng khoán cũng là lựa chọn phù hợp khi rơi về những vùng giá hấp dẫn.
Các cổ phiếu được chọn lọc và đánh giá dựa trên việc so sánh biên lợi nhuận gộp giữa 2 quý gần nhất và năm gần nhất để đưa danh sách cổ phiếu tiềm năng, có sự tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận. Đồng thời phải thỏa mãn tiêu chi về giá trị giao dịch, tức mã cổ phiếu có thanh khoản.
Danh mục triển vọng gồm nhiều mã điển hình như: VND SSI VIX DIG HPG...
Nhóm Super: Điều kiện cơ bản: Biên lợi nhuận gộp (LNG) Q3/2023 > Biên LNG Q2/2023 > Biên LNG 2022
Danh mục cổ phiếu tốt nhất chọn lọc theo Kết quả kinh doanh quý 3. Dựa trên kết quả kinh doanh quý 3/2023,  ...
Nhóm Good: Điều kiện cơ bản: Biên LNG Q3/2023 > Biên LNG Q2/2023
Danh mục cổ phiếu tốt nhất chọn lọc theo Kết quả kinh doanh quý 3. Dựa trên kết quả kinh doanh quý 3/2023,  ...
Nhà đầu tư lưu ý
12 Yêu thích
6 Bình luận 15 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ