menu
24hmoney

Bài của Dứa ITP

Pro
Bản tin chứng khoán 5 phút sáng 7/12: VN-index thời bơm tiền ổn định kinh tế vĩ mô I Dứa ITP
- Dòng tiền liên tục tham gia vào cổ phiếu chứng khoán và bất động sản, 2 nhóm ngành rất ‘ nhạy ‘ với lãi suất thấp và thời bơm tiền ổn định kinh tế vĩ mô.
- Dòng tiền thông minh và có kinh nghiệm đã bắt đầu vào nhóm cổ phiếu VN30.
- Phân tích cổ phiếu tiềm năng CEO, HCM, GEX, DXG
Phá thế khách sạn Ichimoku Trịnh Phát 1137 VN-Index sẽ tăng mạnh!
#itp #itpclub #ichimoku #trinhphat #dứaitp #dautuchungkhoan #daututaichinh #dautucophieu #dautu #đầutưchứngkhoán #chungkhoan #chứngkhoán #chungkhoanvps #chứng_khoán #chungkhoanvietnam #golf
Nhà đầu tư lưu ý
Mã liên quan
Giá
Biểu đồ

1,216.61

-59.99 (-4.70%)

Biểu đồ mã VN-INDEX

1,227.90

-56.84 (-4.42%)

Biểu đồ mã VN30-INDEX
1 Bình luận 1 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ