Yêu cầu chuyển ‘gà đẻ trứng vàng’ Sabeco về SCIC: Bộ Công Thương nói gì?

An Bang

Thứ hai, ngày 06/07/2020 14:04 PM (GMT+7)

Yêu cầu chuyển ‘gà đẻ trứng vàng’ Sabeco về SCIC: Bộ Công Thương nói gì?

Chuyên mục : Chứng khoán

Yêu cầu chuyển ‘gà đẻ trứng vàng’ Sabeco về SCIC: Bộ Công Thương nói gì?

Bộ Công Thương khẳng định việc chuyển giao phần vốn nhà nước từ Sabeco về SCIC sẽ được hiện xong trước ngày 31/8/2020.