24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Dũng Bùi

VietinBank điều chỉnh giảm lãi ròng năm 2018 hơn 139 tỷ đồng

Chuyên mục: Tài chính
VietinBank điều chỉnh giảm lãi ròng năm 2018 hơn 139 tỷ đồng

Ảnh Internet

Ngày 27/11/2019, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG) thông báo đã điều chỉnh giảm hơn 139 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế của cổ đông Ngân hàng, đồng thời điều chỉnh giảm hơn 145 tỷ đồng tổng tài sản trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 theo quyết định của Kiểm toán Nhà nước (KTNN).

Dựa trên công văn số 538/KTNN-TH ngày 21/11/2019 của KTNN, VietinBank đã thực hiện điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2018 được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập theo báo cáo kiểm toán của KTNN.
VietinBank cho biết, do KTNN chỉ điều chỉnh số liệu trên bảng cân đối kế toán hợp nhất và báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất nên VietinBank phải điều chỉnh tương ứng với bảng cân đối kế toán riêng lẻ và báo cáo kết quả kinh doanh riêng lẻ.
Việc điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 được thực hiện cho số liệu đầu kỳ báo cáo tài chính quý 4/2019, nên các số liệu trên báo cáo tài chính quý 1, 2, 3/2019 của VietinBank được giữ nguyên không thay đổi.
Cụ thể, trên bảng cân đối kế toán hợp nhất năm 2018, VietinBank điều chỉnh phân loại nợ, nguyên giá tài sản cố định, khấu hao, tài sản có khác, các khoản phải trả và công nợ khác, vốn và các quỹ.
VietinBank điều chỉnh giảm lãi ròng năm 2018 hơn 139 tỷ đồng
Theo đó, sau khi điều chỉnh các khoản mục, VietinBank ghi nhận tổng tài sản đạt gần 1.15 triệu tỷ đồng, giảm hơn 145 tỷ đồng so với trước khi điều chỉnh.
VietinBank điều chỉnh giảm lãi ròng năm 2018 hơn 139 tỷ đồng
Trên bảng kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2018, VietinBank cũng điều chỉnh giảm hơn 306 tỷ đồng thu nhập lãi, đồng thời lần lượt tăng hơn 3 tỷ đồng và gần 11 tỷ đồng lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và lãi thuần từ hoạt động khác.
Mặt khác, VietinBank điều chỉnh tăng gần 52 tỷ đồng chi phí dự phòng, giảm hơn 172 tỷ đồng chi phí hoạt động.
Qua đó, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế của cổ đông Ngân hàng lần lượt đạt gần 6,559 tỷ đồng và 5,275 tỷ đồng, giảm gần 172 tỷ đồng và hơn 139 tỷ đồng so với trước khi điều chỉnh.
Khang Di
Vietstock
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484