24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Lê Phương Nam

Vietbank báo lãi quý 2 giảm 61%, nợ xấu tăng 50%

Chuyên mục: Chứng khoán
Vietbank báo lãi quý 2 giảm 61%, nợ xấu tăng 50%

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2020 vừa công bố của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, UPCoM: VBB), lợi nhuận trước và sau thuế quý 2 giảm 61% so với cùng kỳ, chỉ đạt gần 58 tỷ đồng và hơn 46 tỷ đồng. Nợ xấu tăng mạnh 50% so với đầu năm.

Trong quý 2, thu nhập lãi thuần của VBB giảm đến 86%, chỉ thu về hơn 43 tỷ đồng. Nguyên nhân là do trong kỳ thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự chỉ tăng gần 19% trong khi chi phí lãi tăng đến 44%.
Tuy nhiên, các hoạt động khác lại cho kết quả khả quan hơn cùng kỳ năm trước như lãi từ hoạt động dịch vụ (+27%), lãi từ kinh doanh ngoại hối (+78%), đặc biệt là lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư gấp 6.3 lần.
Kỳ này, VBB trích lập hơn 11 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, trong khi cùng kỳ được hoàn nhập hơn 2 tỷ đồng. Kết quả làm cho lợi nhuận trước và sau thuế trong quý 2 giảm mạnh 61% so với cùng kỳ, chỉ còn gần 58 tỷ đồng và 46 tỷ đồng.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước và sau thuế của VBB chỉ tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 288 tỷ đồng và 229 tỷ đồng.
Như vậy, so với kế hoạch “phấn đấu” đạt 613 tỷ đồng lãi trước thuế trong năm 2020, sau 6 tháng đầu năm VBB đã thực hiện được 47% chỉ tiêu.
Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2020 của VBB. Đvt: Tỷ đồng
Vietbank báo lãi quý 2 giảm 61%, nợ xấu tăng 50%
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của VBB
Tính đến ngày 30/06/2020, tổng tài sản của VBB đạt 76,674 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm, chủ yếu do tăng các khoản lãi, phí phải thu (+37%), tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước (+27%), cho vay các TCTD khác (+81%). Cho vay khách hàng tăng 5%, ghi nhận 42,993 tỷ đồng.
Về nguồn vốn, tiền gửi của khách hàng tăng 12% so với đầu năm, đạt 55,433 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối tăng 36% (856 tỷ đồng), phát hành giấy tờ có giá tăng đến 40% (3,500 tỷ đồng).
Một số chỉ tiêu tài chính của VBB tính đến 30/06/2020. Đvt: Tỷ đồng
Vietbank báo lãi quý 2 giảm 61%, nợ xấu tăng 50%
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của VBB
Về chất lượng cho vay, tổng nợ xấu của VBB tăng 50% so với đầu năm, ghi nhận gần 807 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) tăng 72%, nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng 51%. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay của VBB tăng từ mức 1.32% hồi đầu năm lên 1.88%.
Chất lượng nợ vay tại ngày 30/06/2020 của VBB. Đvt: Tỷ đồng
Vietbank báo lãi quý 2 giảm 61%, nợ xấu tăng 50%
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của VBB
Tại ngày 30/06/2020, VBB không còn ghi nhận nợ xấu tại VAMC.
Vietbank báo lãi quý 2 giảm 61%, nợ xấu tăng 50%
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của VBB
Hàn Đông
Vietstock
Thích Đã thích Thích
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484