Vi phạm thuế ròng rã các năm, cổ phiếu của Traphaco (TRA) sắp bị cắt margin

Thanh Thùy

Thứ ba, ngày 01/10/2019 10:21 AM (GMT+7)

Vi phạm thuế ròng rã các năm, cổ phiếu của Traphaco (TRA) sắp bị cắt margin

Vi phạm thuế ròng rã các năm, cổ phiếu của Traphaco (TRA) sắp bị cắt margin

Trước Traphaco cũng đã có hai công ty khác phải vào danh sách cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ gồm Logistics Vinalink và Siam Brothers.