Vi phạm lỗi công bố thông tin, cổ đông lớn của PV2 bị phạt hơn 40 triệu đồng