Thị trường chứng khoán: “Cơn mưa” cổ tức khủng, niềm vui có kéo dài?

Hoàng Thủy Tiên

Thứ hai, ngày 22/06/2020 10:14 AM (GMT+7)

Thị trường chứng khoán: “Cơn mưa” cổ tức khủng, niềm vui có kéo dài?

Thị trường chứng khoán: “Cơn mưa” cổ tức khủng, niềm vui có kéo dài?

Vui vì nhận cổ tức khủng, nhưng cũng có không ít trăn trở, “chia hết” thì doanh nghiệp hoạt động kiểu gì, tiền đâu mà chia và không có kế hoạch đầu tư gì cho tương lai hay sao?