Ngân hàng KEB Hana từ chối nhận 844 tỷ đồng cổ tức

Ngọc Diệp

Thứ hai, ngày 16/12/2019 09:32 AM (GMT+7)

Ngân hàng KEB Hana từ chối nhận 844 tỷ đồng cổ tức

Ngân hàng KEB Hana từ chối nhận 844 tỷ đồng cổ tức

BIDV đã hoàn thành chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 và 2018 cho cổ đông với tỷ lệ chi trả 14%. Trong đó, số cổ tức chi trả cho cổ đông Nhà nước là 4.560,25 tỷ đồng, cổ đông ngoài Nhà nước là 223,76 tỷ đồng. Việc chi trả cổ tức cho cổ đông Nhà nước đã