Licogi 16 phát hành cổ phiếu để tái cơ cấu nợ

Dương Bốn

Thứ ba, ngày 19/11/2019 09:52 AM (GMT+7)

Licogi 16 phát hành cổ phiếu để tái cơ cấu nợ

Chuyên mục : Chứng khoán

Licogi 16 phát hành cổ phiếu để tái cơ cấu nợ

Công ty cổ phần Licogi 16 (mã LCG, sàn HoSE) dự kiến sẽ phát hành gần 29,4 triệu cổ phiếu ra công chúng. Thời gian dự kiến trong tháng 12/2019.