24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Kim Liên

Lãi ròng 2020 của GTA ‘giậm chân tại chỗ’

Chuyên mục: Chứng khoán
Lãi ròng 2020 của GTA ‘giậm chân tại chỗ’

Theo báo cáo kiểm toán năm 2020 của CTCP Chế biến gỗ Thuận An (HOSE: GTA), Công ty có lãi ròng 2020 hơn 18 tỷ đồng, xấp xỉ năm 2019.

Do doanh thu thuần và giá vốn lần lượt giảm 14% và 15% so với năm 2019 , dẫn đến lãi gộp của GTA giảm 9%, còn gần 43 tỷ đồng. Tuy nhiên, biên lãi gộp nhích nhẹ từ 7% lên 8%.
Nhờ doanh thu tài chính (22 tỷ đồng) tăng 2%, đồng thời các chi phí đều giảm - chi phí tài chính giảm 13%, chi phí bán hàng giảm 3% và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 8% - giúp cho lợi nhuận trước và sau thuế của GTA không bị giảm.
Lãi trước và sau thuế lần lượt đạt gần 23 tỷ đồng và hơn 18 tỷ đồng.
Năm 2020, GTA lên kế hoạch doanh thu gần 648 tỷ đồng, giảm nhẹ 5%, và lãi trước thuế gần như đi ngang so với thực hiện năm 2019, đạt gần 23 tỷ đồng. Như vậy, GTA mới chỉ thực hiện được 88% chỉ tiêu doanh thu nhưng đã hoàn thành mục tiêu lợi nhuận.
Công ty đã có dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương hơn 24 tỷ đồng, sau khi âm gần 5 tỷ đồng trong năm 2019. Trong đó, chủ yếu nhờ tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh, giảm hơn 21 tỷ đồng.
Lãi ròng 2020 của GTA ‘giậm chân tại chỗ’
Về tài sản, tính đến ngày 31/12/2020, Công ty ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền hơn 47 tỷ đồng, gấp 5.83 lần đầu năm, chủ yếu là do tiền gửi ngân hàng gấp 3.99 lần, với gần 32 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty có phát sinh khoản tương đương tiền gần 16 tỷ đồng.
Trong khi đó, hàng tồn kho giảm 55% so với đầu năm, còn gần 49 tỷ đồng, nên tổng tài sản của GTA giảm 8%, về mức hơn 508 tỷ đồng.
Nợ phải trả chủ yếu nằm ở nợ vay ngắn hạn hơn 265 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Công ty không có nợ dài hạn.
Khang Di
fili
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484