Hoa Sen (HSG) đánh đu với sự trồi sụt về giá nguyên liệu

Đinh Ngân

Thứ ba, ngày 23/06/2020 10:30 AM (GMT+7)

Hoa Sen (HSG) đánh đu với sự trồi sụt về giá nguyên liệu

Hoa Sen (HSG) đánh đu với sự trồi sụt về giá nguyên liệu

Lợi nhuận của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG, sàn HoSE) có chiều hướng tăng dần, nhưng thành quả lợi nhuận vẫn rất dễ lung lay trước sự trồi sụt về giá nguyên liệu.