Gỡ vướng đất dính quy hoạch không khó!

Thanh Huyền NT

Thứ sáu, ngày 26/06/2020 08:24 AM (GMT+7)

Gỡ vướng đất dính quy hoạch không khó!

Gỡ vướng đất dính quy hoạch không khó!

Ngoài việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch, cần có chính sách phù hợp cho người dân sống trong quy hoạch.