Giải thích thuật ngữ: Quy hoạch

Bao gồm Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch đô thị, Quy hoạch vùng v.v…Đây là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai để sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định. Khi lựa chọn mua một khu đất, bạn nên lưu ý tới việc khu đất đó có nằm trong dự án quy hoạch nào hay không, tránh việc bị lừa đảo.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Quy hoạch"