24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Nguyễn Hoàng Tuấn

Đơn vị kiểm toán từ chối đưa ý kiến, PHH nói gì?

Chuyên mục: Chứng khoán
Đơn vị kiểm toán từ chối đưa ý kiến, PHH nói gì?

Ngày 26/03, CTCP Hồng Hà Việt Nam (UPCoM: PHH) giải trình về vấn đề từ chối đưa ra ý kiến của kiểm toán trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Phía kiểm toán cho rằng chưa đủ bằng chứng đánh giá khoản thanh toán hơn 77 tỷ đồng theo hợp đồng chuyển nhượng vốn giữa PHH và ông Nguyễn Tất Lạc là khoản tổn thất của Công ty vào năm 2015 và ghi nhận vào khoản mục Chi phí trả trước dài hạn cũng như thực hiện kết chuyển vào kết quả kinh doanh năm 2016. Với ý kiến này, PHH cho biết Công ty đang liên hệ với ông Nguyễn Tất Lạc để xử lý quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng chuyển nhượng.
Ngoài ra, đơn vị kiểm toán nhận xét không đủ bằng chứng để đánh giá các khoản trích lập giá trị dự phòng phải thu khó đòi của PHH trong hợp đồng Dây chuyền tuyển nổi quặng đồng với Công ty TNHH Phong Thịnh. PHH giải trình đã có thư xác nhận số dư với Công ty TNHH Phong Thịnh nhưng do công nợ có thời hạn dài nên Công ty chưa đủ tài liệu để xác định giá trị có thể thu hồi để trích lập dự phòng.
Với khoản dự phòng tổn thất đầu tư, đơn vị kiểm toán không thể xác định mức điều chỉnh phù hợp đối với khoản mục này của Công ty. Về vấn đề này, PHH cho biết nguyên nhân do tại ngày lập báo cáo 31/12/2020, PHH vẫn chưa thu thập được BCTC năm của CTCP Kinh doanh Tổng hợp Việt Lào nên chưa thể xem xét trích lập dự phòng tổn thất đầu tư tài chính đối với công ty này.
Bên cạnh giải trình về ý kiến kiểm toán, PHH cũng giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tự lập và báo cáo kiểm toán năm 2020. Theo đó, tại thời điểm lập báo cáo tự lập, công ty liên kết là CTCP Các giải pháp nội thất chưa có BCTC chính thức nên sau khi bổ sung vào báo cáo kiểm toán, PHH phải trích lập dự phòng đầu tư tài chính bổ sung vào công ty trên.
Hà Lễ
fili
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484