24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Xuân Hòa

Doanh thu tài chính giảm, VRG báo lãi sau thuế quý 2 sụt 58%

Chuyên mục: Kinh doanh
Doanh thu tài chính giảm, VRG báo lãi sau thuế quý 2 sụt 58%

Ảnh Internet.

Theo BCTC quý 2/2021 vừa được công bố, CTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (UPCoM: VRG) báo lãi sau thuế quý 2 giảm 58%, dù doanh thu tăng.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 2 của VRG gần 5 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Phần chênh lệch đến từ doanh thu cung cấp dịch vụ, trong khi doanh thu kinh doanh bất động sản không thay đổi đáng kể. Lãi gộp theo đó cũng tăng 9%, lên hơn 2 tỷ đồng.
Ngược lại, doanh thu tài chính từ lãi tiền gửi ngân hàng giảm 47%, còn hơn 2 tỷ đồng.
Trong kỳ, VRG tiếp tục không ghi nhận chi phí lãi vay và chi phí bán hàng như các kỳ trước. Trong khi đó, chi phí quản lý giảm 12%, về gần 4 tỷ đồng.
Doanh thu tài chính giảm mạnh đã ảnh hưởng đến lợi nhuận khi quý 2, VRG chỉ lãi sau thuế gần 800 triệu đồng, giảm 58% so cùng kỳ.
Kết quả kinh doanh quý 2/2021 của VRG. Đvt: Tỷ đồng
Doanh thu tài chính giảm, VRG báo lãi sau thuế quý 2 sụt 58%
Nguồn: BCTC quý 2/2021 của VRG
Lũy kế 6 tháng, VRG ghi nhận doanh thu xấp xỉ 9 tỷ đồng, giảm 29% so cùng kỳ. Lãi gộp theo đó giảm 31%, xuống còn hơn 4 tỷ đồng.
Dù chi phí quản lý giảm nhưng do sự sụt giảm mạnh của doanh thu tài chính, VRG chỉ lãi sau thuế gần 3 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2021, giảm 60% so cùng kỳ. Với mức lợi nhuận này, Công ty mới thực hiện được hơn 8% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.
Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản tại ngày 30/06/2021 gần 637 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Trong đó, khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất là các khoản đầu tư ngắn hạn, giảm 10%, về mức 209 tỷ đồng.
Nợ phải trả của Công ty cũng giảm 5% so với đầu năm, còn hơn 357 tỷ đồng. VRG tiếp tục không sử dụng các khoản vay nợ tài chính trong nửa đầu năm 2021.
Hà Lễ
fili
Thích Thích
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484