ĐHCĐ Nhựa Bình Minh: Chưa có chính sách giảm giá và tăng chiết khấu để cạnh tranh với Hoa Sen

Việt Dũng

Thứ năm, ngày 25/06/2020 12:12 PM (GMT+7)

ĐHCĐ Nhựa Bình Minh: Chưa có chính sách giảm giá và tăng chiết khấu để cạnh tranh với Hoa Sen

ĐHCĐ Nhựa Bình Minh: Chưa có chính sách giảm giá và tăng chiết khấu để cạnh tranh với Hoa Sen

Đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày 24/6 của CTCP Nhựa Bình Minh (BMP) đã thông qua toàn bộ tờ trình.