Có yếu tố tạo lập giá và thanh khoản, MBS cắt margin cổ phiếu của Thiên Nam (TNA)

Nguyễn Thanh Cường

Thứ ba, ngày 01/10/2019 10:20 AM (GMT+7)

Có yếu tố tạo lập giá và thanh khoản, MBS cắt margin cổ phiếu của Thiên Nam (TNA)

Có yếu tố tạo lập giá và thanh khoản, MBS cắt margin cổ phiếu của Thiên Nam (TNA)

CTCP Chứng khoán MB (MBS) công bố loại mã cổ phiếu TNA của CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam ra danh mục cho vay ký quỹ (margin) từ ngày 30/9/2019, ngày loại ra khỏi danh mục tính quản trị rủi ro 9/10/2019.