24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Trung Thành

CLG đối mặt với án hủy niêm yết

Chuyên mục: Chứng khoán
CLG đối mặt với án hủy niêm yết

Ảnh Internet

Ngày 06/04, Sở GDCK TP.HCM (HOSE) đã có văn bản gửi đến CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC (HOSE: CLG) để thông báo việc chuẩn bị hủy niêm yết bắt buộc đối với mã chứng khoán CLG của Công ty.

HOSE cho biết, theo BCTC kiểm toán vừa công bố, CLG đã lỗ ròng gần 285 tỷ đồng trong năm 2020, đồng thời lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 ghi nhận âm gần 486 tỷ đồng. Như vậy, tổng lỗ lũy kế tại thời điểm cuối năm 2020 của CLG đã vượt quá vốn điều lệ của Công ty (211.5 tỷ đồng).
Ngoài ra, báo cáo kiểm toán 2020 của CLG còn bị đơn vị kiểm toán từ chối cho ý kiến do có vấn đề trong các khoản mục trọng yếu như khoản phải thu và phải trả, hàng tồn kho, tài sản cố định hữu hình, đầu tư tài chính dài hạn, nợ tiềm tàng, chi tiết vốn góp chủ sở hữu và cuối cùng là nghi ngờ về khả năng hoạt động kinh doanh liên tục.
Trên cơ sở CLG vi phạm 2 quy định về tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp và bị đươn vị kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với BCTC năm, cổ phiếu CLG đã rơi vào diện hủy niêm yết bắt buộc theo quy định của Luật Chứng khoán và HOSE đang làm thủ tục để hủy niêm yết đối với cổ phiếu CLG của Công ty.
Trước đó, vào ngày 16/12/2020, HOSE đã đưa cổ phiếu CLG vào diện tạm ngừng giao dịch do Công ty tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt vào ngày 19/03/2018.
Hà Lễ
fili
Thích Thích
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484