Choáng váng với mức lãi suất trái phiếu doanh nghiệp: Rủi ro lớn!

Dương Mạnh

Thứ sáu, ngày 22/11/2019 09:53 AM (GMT+7)

Choáng váng với mức lãi suất trái phiếu doanh nghiệp: Rủi ro lớn!

Chuyên mục : Kinh doanh

Choáng váng với mức lãi suất trái phiếu doanh nghiệp: Rủi ro lớn!

Mặt bằng lãi suất trái phiếu đang đi lên trong năm 2019. Trong số đó, một số trái phiếu lãi suất vượt hẳn so với mặt bằng chung, lên đến con số 14% hay 20% gây “nóng sốt” trên thị trường.