Camimex Group (CMX) dự kiến giảm hơn 50% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm

Nguyễn Chung Chính

Thứ tư, ngày 20/11/2019 10:56 AM (GMT+7)

Camimex Group (CMX) dự kiến giảm hơn 50% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm

Chuyên mục : Chứng khoán

Camimex Group (CMX) dự kiến giảm hơn 50% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là kết thúc năm tài chính và HĐQT CTCP Camimex Group (CMX – sàn HOSE) đã bất ngờ thống nhất về việc trình ĐHCĐ gần nhất biểu quyết thông qua việc điều chỉnh giảm mạnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019.