24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Quỳnh Như

Bia Việt Hà (VHI) dự kiến hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM

Chuyên mục: Chứng khoán
Bia Việt Hà (VHI) dự kiến hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM

CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà (VHI - UPCoM) vừa thông báo về thời gian họp ĐHĐCĐ năm 2021 và chương trình họp.

Theo đó, Bia Việt Hà dự kiến họp ĐHĐCĐ vào ngày 8/6 tới đây. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp là ngày 10/5/2021.
Về chương trình họp, Bia Việt Hà đã có Tờ trình về việc rút/hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM, Tờ trình về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Người quản lý công ty, Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT…
Được biết, Bia Việt Hà đăng ký giao dịch UPCoM vào ngày 8/1/2020. Hiện nay Công ty có 91 cổ đông.
HĐQT Công ty cho rằng, theo Nghị định 155 ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Công ty chưa phải công ty đại chúng và có thể bị hủy đăng ký giao dịch. Do vậy, HĐQT trình ĐHCĐ xem xét thông qua và giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục rút, hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM.
Năm 2020, do ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 nên kết quả sản xuất kinh doanh Công ty bị sụt giảm về doanh thu và sản lượng đối với sản phẩm chủ lực là bia. Tổng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm bia Việt Hà đạt hơn 22 triệu lít, bằng 80,9% so với kế hoạch, giảm 18,7% so với năm 2019.
BCTC năm 2020 đã kiểm toán của văn phòng thể hiện, tổng tài sản Công ty đạt 819 tỷ đồng. Tổng doanh thu và thu nhập đạt 316,2 tỷ đồng, giảm 17,64% so với năm 2019 và đạt 82% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 28 tỷ đồng, vượt 94,27% so với kế hoạch.
Tuy nhiên kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ về việc BCTC được lập chưa bao gồm số liệu phát sinh tại Nhà máy nước tinh khiết Opal. Kiểm toán cũng lưu ý về việc Công ty chưa thu thập được BCTC năm 2020 của các công ty con và công ty liên kết gồm CTCP Giày Ngọc Hà, CTCP Bia và Nước giải khát Việt Hà, CTCP Dược phẩm Hà Nội, Công ty Liên doanh TNHH Crown Hà Nội, CTCP Đô thị sinh thái Vân Nội, CTCP Đầu tư và Dịch vụ Hà Nội.
Hợp nhất năm 2020, Công ty đạt doanh thu thuần bán hàng là 590,76 tỷ đồng, đạt 81,9% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 4,17 tỷ đồng, đạt 19,9% so với kế hoạch.
Năm 2020, Công ty dự kiến không chia cổ tức vì lợi nhuận hợp nhất năm chưa đủ bù đắp khoản lỗ lũy kế.
Trên thị trường, cổ phiếu VHI duy trì mức giá tham chiếu 9.300 đồng/CP trong chuỗi ngày dài do không có giao dịch.
Đỗ Mến
tnck
Thích Đã thích Thích
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484