ELC_MUA_TP 29,500 VND_Hưởng lợi từ đầu tư công_BSC

ELC_MUA_TP 29,500 VND_Hưởng lợi từ đầu tư công_BSC

Nguồn: BSC

Ngày phát hành: 16/05/2024

ELC: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 29,500 đồng/cổ phiếu

ELC: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 29,500 đồng/cổ phiếu

Nguồn: BSC

Ngày phát hành: 09/05/2024