Giải thích thuật ngữ: Trái phiếu chuyển đổi

Là loại trái phiếu do công ty, tổ chức phát hành mà người mua có quyền đổi lấy một lượng cổ phiếu cụ thể trong công ty phát hành trái phiếu đó.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Trái phiếu chuyển đổi"