menu
24hmoney

Giải thích thuật ngữ: Thanh toán

Thanh toán, cổ  phiếu / phái sinh là quá trình thực hiện thanh toán các giao dịch về hàng hoá, cổ phiếu. Đối với thị trường hàng hoá phái sinh, có hai hình thức thanh toán chủ yếu là thanh toán bằng tiền (cash settlement) và thanh toán bằng hàng hoá (physical delivery settlement). Trong đó hình thức thanh toán bằng tiền là phổ biến hơn tại các sàn giao dịch hàng hoá và giúp tăng thanh khoản cho thị trường. 

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán