Giải thích thuật ngữ: Khủng hoảng tài chính

Là sự mất khả năng thanh khoản của các tập đoàn tài chính, hệ thống ngân hàng dẫn tới sự sụp đổ và phá sản dây chuyền trong hệ thống tài chính. Với các công ty, tập đoàn, khủng hoảng tài chính thường dẫn đến sự phá sản. Còn đối với một quốc gia, khủng hoảng tài chính có thể dẫn đến sự đổ vỡ của nền kinh tế

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Khủng hoảng tài chính"