Giải thích thuật ngữ: Giấy phép xây dựng

Văn bản của cơ quan chức năng (Bộ Xây dựng/Sở Xây dựng) cấp cho nhà đầu tư, cho phép nhà đầu tư tiến hành xây dựng công trình, dự án trên khu vực đã được phê duyệt.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Giấy phép xây dựng"