Giải thích thuật ngữ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tên đầy đủ là “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”. Mẫu giấy chứng nhận ra đời từ 19/10/2009 theo Nghị định số 88/2009/NĐ-CP và Thông tư 17/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất"