Giải thích thuật ngữ: Giải phóng mặt bằng

Đây là quá trình thực hiện các công việc như di dời nhà cửa, cây cối, các công trình xây dựng và một bộ phận dân cư trên một khu đất, vùng đất đã được quy hoạch cho việc cải tạo, mở rộng hoặc xây dựng một dự án hoặc công trình mới. Việc giải phóng mặt bằng được thực hiện sau khi chủ đầu tư tiến hành đền bù cho các công trình tồn tại trước đó cần di dời để lấy mặt bằng thực hiện dự án

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Giải phóng mặt bằng"