menu
24hmoney

Lĩnh vực: Tài chính

Giải thích thuật ngữ

Giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán (Cost of Goods Sold - COGS) là chi phí phát sinh từ việc sản xuất hoặc mua hàng hóa và dịch vụ để bán lại. Chi phí này bao gồm các khoản chi tiêu cho nguyên vật liệu, nhân công, chi phí sản xuất, vận chuyển, đóng gói, bảo quản và bất kỳ chi phí nào khác liên quan đến việc sản xuất hoặc mua hàng hóa và dịch vụ.

Công thức tính giá vốn hàng bán là:

Giá vốn hàng bán = Tổng chi phí sản xuất hoặc mua hàng hóa và dịch vụ - Giá trị tồn kho cuối kỳ + Giá trị tồn kho đầu kỳ

Trong đó:

  • Tổng chi phí sản xuất hoặc mua hàng hóa và dịch vụ là tổng số tiền đã chi cho việc sản xuất hoặc mua hàng hóa và dịch vụ để bán lại.
  • Giá trị tồn kho cuối kỳ là giá trị của các hàng hóa và dịch vụ còn lại trong kho tại cuối kỳ kế toán.
  • Giá trị tồn kho đầu kỳ là giá trị của các hàng hóa và dịch vụ còn lại trong kho tại đầu kỳ kế toán.

Ví dụ: công ty A bán hàng hóa với tổng chi phí sản xuất và mua hàng hóa là 300.000.000 đồng, giá trị tồn kho cuối kỳ là 70.000.000 đồng và giá trị tồn kho đầu kỳ là 100.000.000 đồng, thì giá vốn hàng bán của công ty đó là:

Giá vốn hàng bán = 300.000.000 đồng - 70.000.000 đồng + 100.000.000 đồng = 330.000.000 đồng

Lưu ý về giá vốn hàng bán:

  • Giá vốn hàng bán còn thường được gọi là "giá vốn".
  • Giá vốn hàng bán (GVHB) là chi phí trực tiếp để sản xuất hàng hóa của công ty.
  • GVHB không bao gồm chi phí quảng cáo và chi phí quản lí.
  • Lợi nhuận gộp (Gross profit) bằng doanh thu trừ đi GVHB.
  • GVHB càng cao thì biên lợi nhuận gộp càng thấp.
  • GVHB phụ thuộc vào các chuẩn mực kế toán được áp dụng.

Giá vốn hàng bán là một chỉ số quan trọng trong kế toán và tài chính, đánh giá mức độ hiệu quả của việc quản lý chi phí trong sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp.

Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả