menu
24hmoney

Giải thích thuật ngữ

Dự phòng

Dự phòng rủi ro cho vay là một khoản chi phí trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và được trích lập như một khoản dự phòng cho các khoản vay và các khoản thanh toán khoản vay chưa được thu hồi. Khoản dự phòng này được sử dụng để bù đắp các loại tổn thất khác nhau như các khoản nợ xấu, do khách hàng phá sản hoặc từ các khoản vay thương lượng lại. Sau đó, dự phòng rủi ro cho vay được cộng thêm vào dự phòng rủi ro tín dụng, một khoản mục trên bảng cân đối kế toán thể hiện tổng số dự phòng cho những khoản lỗ ước tính cho các khoản vay của một công ty.

- Dự phòng rủi ro cho vay là một khoản chi phí trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được trích lập để cho các khoản vay và các khoản thanh toán khoản vay chưa được thu hồi.

  - Các ngân hàng được yêu cầu tính toán các khoản nợ tiềm ẩn và các khoản chi phí để đảm bảo rằng họ đang trình bày tình hình tài chính của họ một cách chính xác.

- Dự phòng rủi ro cho vay được cộng vào dự phòng rủi ro tín dụng, một khoản mục trên báo cáo cân đối cho biết tổng số tổn thất cho vay.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ quảng cáo: 0908.822.699 - 0983.267.857


copy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại