menu
24hmoney

Giải thích thuật ngữ: Dầu WTI

West Texas Intermediate (WTI), cũng được gọi là Texas light sweet (ngọt nhẹ Texas), là một loại dầu thô được sử dụng làm mức chuẩn trong giá dầu. Loại này được mô tả là dầu thô trung bình vì mật độ tương đối thấp và ngọt vì hàm lượng lưu huỳnh thấp. Nó là hàng hóa cơ bản của các hợp đồng tương lai dầu của Sàn giao dịch hàng hóa New York.

Giá của WTI thường được tham chiếu trong các báo cáo tin tức về giá dầu, bên cạnh giá dầu Brent từ Biển Bắc. Các điểm đánh dấu dầu quan trọng khác bao gồm Dầu thô Dubai, Dầu thô Oman, Dầu Urals và Rổ Tham chiếu OPEC. WTI nhẹ hơn và ngọt hơn, chứa ít lưu huỳnh hơn dầu Brent và được xem là nhẹ hơn và ngọt hơn Dubai hoặc Oman.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán