menu
24hmoney

Giải thích thuật ngữ

cổ phiếu đang lưu hành

Cổ phiếu đang lưu hành đề cập tới cổ phiếu của công ty được nắm giữu bởi cổ đông, bao gồm khối cổ phiếu đang được nắm giữ bởi nhà đầu tư tổ chức mà cổ phiếu bị hạn chế bởi nhân viên và người nội bộ. Cổ phiếu đang lưu hành được thể hiện trong bảng cân đối kế toán ở dòng vốn cổ phần. Số lượng cổ phiếu lưu hành được sử dụng trong tính toán vốn hóa thị trường của công ty, cũng như thu nhập trên mỗi cổ phiếu và dòng tiền trên mỗi cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu lưu hành của công ty không cố định và có thể biến đổi theo thời gian.

Bất kỳ cổ phiếu được ủy quyền nắm giữ hoặc bán cho cổ đông của doanh nghiệp là cổ phiếu đang lưu hành ngoại trừ cổ phiếu quỹ, cổ phiếu công ty nắm giữ. Nói cách khách số lượng cổ phiếu lưu hành đại diện số lượng cổ phiếu trên thị trường mở bao gồm cổ phiếu được nắm giữ bởi nhà đầu tư tổ chức, cổ phiếu hạn chế nắm giữ bởi người nội bộ và nhân viên.

Số lượng cổ phiếu lưu hành của một công ty có thể biến đổi vì một vài lý do. Con số này sẽ tăng nếu công ty phát hành thêm cổ phiếu. Công ty thường phát hành cổ phiếu khi tăng vốn bằng việc huy động vốn chủ hoặc thưc hiện quyền chọn cổ phiếu cho người lao động hoặc các công cụ tài chính khác. Số lượng cổ phiếu lưu hành giảm khi công ty mua lại cổ phiếu của nó thông qua chương trình mua lại.

Lưu ý:

- Cổ phiếu đang lưu hành đề cập tới cố phiếu của công ty đang nắm giữ bởi cổ đông, bao gồm cả khối cổ phiếu đang nắm giữ bở nhà đầu tư tổ chức và cổ phiếu hạn chế được sở hữu bởi nhân viên và người nội bộ.

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành không cố định và có thể biến đổi theo thời gian.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ quảng cáo: 0908.822.699 - 0983.267.857


copy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại