Giải thích thuật ngữ: ATO

ATO (phiên giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa), Lệnh ATO là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá mở cửa. Lệnh ATO được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh ở phiên giao dịch ATO (từ 9h - 9h15').Lệnh này sẽ tự động bị hủy bỏ sau thời điểm xác định giá mở cửa đối với lệnh không được thực hiện hoặc phần lệnh còn lại chưa được thực hiện. Nhà đầu tư lưu ý, khi đặt lệnh ATO trên các phiếu lệnh tại công ty chứng khoán hoặc giao dịch online, không cần ghi giá cụ thể mà ghi ATO.  Các lệnh mua ATO sẽ được ưu tiên khớp trước các lệnh LO (lệnh giới hạn). *Khi đặt lệnh mua ATO, mức giá hiển thị mua là mức giá trần, còn khi đặt lệnh bán ATO thì mức giá hiển thị là giá sàn. Tuy nhiên giá khớp lệnh sẽ là mức giá trung bình và là mức giá ở phiên mở cửa thị trường.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "ATO"