Giải thích thuật ngữ: Đầu cơ

Chỉ những nhà đầu tư cá nhân hoặc tổ chức mua bán, thu gom bất động sản rồi chờ tăng giá bán kiếm chênh lệch. Những nhà đầu cơ thường gây nên tình trạng khách hàng có nhu cầu không thể mua được bằng giá công bố. VD: Những cá nhân và tổ chức mua lại các dự án nhà ở xã hội khiến một bộ phận người thu nhập thấp không thể tiếp cận được phân khúc căn hộ này theo giá công bố. Việc đầu cơ bất động sản thường gây nên tình trạng khan hàng, hiếm hàng hoặc sốt đất

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Đầu cơ"