Giải thích thuật ngữ: Ngưỡng hỗ trợ

Ngưỡng hỗ trợ là mức giá "đáy" trong ngắn hạn của một cổ phiếu mà lúc giảm đến đây thì rất khó xuyên thủng. Thông thường cứ giảm đến vùng giá này là lại quay đầu tăng.Nguyên nhân tạo ra ngưỡng hỗ trợ là do hầu hết những người đang nắm giữ cổ phiếu đã mua ở mức giá cao hơn hiện tại nên có tâm lý không muốn bán lỗ vốn khiến lực cung ở vùng giá này suy yếu. Trong khi đó những người muốn mua nhận thấy giá cổ phiếu đã xuống mức rẻ nên quyết định mua vào làm lực cầu gia tăng khiến giá cổ phiếu khó giảm sâu hơn và thường quay đầu tăng.

 * Ngưỡng hỗ trợ thường bị xuyên thủng khi có những yếu tố tác động mạnh như thông tin xấu về doanh nghiệp (BCTC lỗ nặng; những yếu tố khách quan khiến triển vọng kinh doanh không tốt hoặc thị trường chung giảm mạnh gây ảnh hưởng đến tâm lý bên nắm giữ cổ phiếu nên họ bán tháo cắt lỗ để giữ tiền chờ cơ hội khác...)

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Ngưỡng hỗ trợ"