menu
24hmoney
6 người theo dõi
4 bài viết
7 điểm

Tiểu sử

Trong kim tứ đồ, Investor là đỉnh cao trong 4 giai đoạn. Do đó team hướng đến đầu tư thịnh vượng để tự chủ tài chính
Bài viết HAY của chuyên gia
Xem tất cả
Gợi ý chuyên gia